Close
ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت و برند توسط وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا

 

انواع ثبت شرکت و برند

• ثبت کلیه شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

ثبت شرکت در سلطنت عمان

• ثبت شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی

• ثبت کلیه تغییرات شرکت ها

• ثبت برند و لوگوی فارسی و لاتین

• اخذ کارت بازرگانی و جواز تأسیس

• اخذ انواع ISO