اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند در قراردادها یا معاملات فی مابین توافق کنند که اختلافات داخلی یا خارجی موجود و یا حتی اختلافات و منازعات احتمالی را چه قبل از طرح دعوی و یا بعد از طرح دعوی در هر مرحله از دادرسی که باشد با تراضی طرفین از طریق داوری وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی بین الملل صلح صدرا حل و فصل نمایند.

توافق داوری

 به صورت شرط داوری در قرارداد اصلی یا به موجب توافق نامه جداگانه انجام می شود. امروزه توافق داوری یکی از بهترین شیوه ها برای حل و فصل دعاوی و اختلافات از جمله: دعاوی حقوقی، دعاوی تجاری، دعاوی خانوادگی، دعاوی ملکی و سایر دعاوی که داور صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشد، روز به روز بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد.

داوری در واقع جایگزین رسیدگی در محاکم و همچنین حصول صلح و سازش مابین طرفین دعوی می باشد، وانگهی اهمیت روز افزون داوری در دعاوی تجاری بین المللی و رونق و گسترش آن در دعاوی داخلی مرهون امتیازات و برتری هایی نسبت به طرح دعوی در محاکم دادگستری می باشد.

تعریف داوری

 به معنای رجوع به شخص مورد اعتماد طرفین می باشد که همواره در بین عامه مردم و همینطور حقوق اسلامی مورد قبول باشد. در کتب فقهی از داور به عنوان “قاضی تحکیم” نام برده می شود.

نهاد داوری مورد حمایت قانونگذار بوده و به عنوان یک شیوه ی تخصصی و حرفه ای که جایگزین قضات در دادگاه ها بوده و رأی داور در مواردی که صلاحیت داشته باشد لازم الاجرا می باشد.

داوری در اصطلاح قضایی به فعل داور گویند و در فقه، آن را تحکیم یا حکومت می گویند.

در تعریف گفته می شود «داوری روش حل و فصل خصوصی اختلاف به وسیله قضات انتخاب شده برگرفته از اراده طرفین است.»

یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور، تراکم دعاوی در دادگاه هاست که ناشی از مراجعه بی حد و حصر مردم به دادگاه است که می توان منشا آن را عدم تقید به تعهدات دانست.

مؤسسه حقوقی بین الملل صلح صدرا با تکیه و کار تیمی با حضور وکیل پایه یک دادگستری همراه با بهترین وکیل و همچنین ویژگی هایی از قبیل سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن و محرمانه بودن در حل و فصل منازعات و حصول صلح و سازش فی ما بین طرفین، آماده ارائه خدمات داوری به بهترین صورت ممکن به هم وطنان عزیز می باشد.

بهترین وکیل در تهران  –  وکیل دادگستری در میرداماد  –  وکیل در ظفر