دستور تخلیه

برای صدور دستور تخلیه مجموعه‌ای از شرایط لازم است که عبارتند از:

۱- قرارداد اجاره که در دو نسخه تنظیم شده باشد.
۲- قرارداد اجاره علاوه بر امضای مؤجر و مستاجر به امضای دو شاهد رسیده باشد.
۳- مدت قرارداد اجاره منقضی نشده باشد.

در صورت جمع هر سه شرط بالا چنانچه ملک مورد نظر مسکونی باشد مؤجر می‌تواند با تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کرده و دستور تخلیه اخذ نماید.

این دستور به مستاجر ابلاغ شده و مستاجر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید. البته تخلیه ملک از سوی مستاجر منوط به تادیه مبلغ ودیعه به وی می‌باشد. لازم است بدانید دستور تخلیه قابلیت اعتراض ندارد.

در صورت نبود هر یک از شروط مذکور به جای دستور تخلیه، حکم تخلیه صادر می‌شود. صدور این حکم نیازمند تعیین جلسه رسیدگی و صدور حکم از سوی مرجع قضایی است و به همین دلیل زمان بیش‌تری مورد نیاز است.

شما می‌توانید با مراجعه به موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری و بهرمندی از خدمات بهترین وکلای ملکی جهت اخذ دستور تخلیه در اسرع وقت و به بهترین نحو به نتیجه دلخواه خود دست یابید.