وکیل ملکی در تهران

وکیل ملکی در تهران اختصاصاً وکیل یا مشاور حقوقی است که در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از اختلافات ملکی تبحر داشته و نسبت به قوانین و مقررات مربوط به املاک و اراضی، آپارتمان‌ها و سرقفلی املاک تجاری اطلاع و اشراف داشته و می‌تواند موکل خود را جهت رسیدن به اهداف قضایی و موفقیت در دادگاه‌های حقوقی، جزایی، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری و حتی دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی مربوط به مصادره اموال و سرپرستی اموال یاری و مساعدت نماید.

وکیل ملکی باید به تمامی عناوین حقوقی در رابطه با املاک از جمله مقررات مربوط به الزام به تنظیم سند، افراز ملک مشاعی، خلع ید، رفع مزاحمت، اجرت المثل ایام تصرف، ابطال قرارداد و فسخ قرارداد، تعدیل اجاره بهای املاک تجاری، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه و سایر دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات املاک و اراضی اطلاع داشته و اشراف داشته باشد.

لذا وکیل ملکی در همه حال می‌بایست اطلاعات جامع و کاربردی حقوقی را در خصوص املاک موضوع اختلاف داشته باشد. از ویژگی‌های یک وکیل متخصص ملکی علاوه بر داشتن اطلاعات حقوقی لازم آن است که بعنوان یک وکیل با تجربه در امور ملکی شناخته شده باشد.


وکیلی که با تسلط کامل بر تمام مقررات و قوانین مربوط به ملک و همچنین قوانین جدیدالتصویب، با تجربه وکاردان، با داشتن دانش حقوقی و اشراف در زمینه ملکی، ثبتی بتواند حق و حقوق موکل را احیاء کند.
از مهمترین دعاوی ملکی
الزام به تنظیم سند رسمی ملک با انجام تشریفات مثل الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، الزام به تأدیه ثمن، الزام به تحویل مبیع ، رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق دعوای مزاحمت، خلع ید، تخلیه ید، فسخ مبایعه نامه، باطل کردن مبایعه نامه، تقسیم ملک مشاع، مطالبه خسارت وجه التزام ناشی از قراردادف معامله فضولی و …

بهترین وکیل ملکی در تهران

یک وکیل ملکی که دارای چنین ویژگی‌هایی می‌باشد می‌تواند در دعاوی متعددی که ممکن است از انعقاد یک قرارداد خرید و فروش ناشی گردد، شما را یاری نموده و حقوق قانونی شما را در مواعد مقرر جهت الزام به ایفاء تعهدات قرارداد به طرف مقابل متذکر گردد.

مثلاً یک وکیل می‌تواند علاوه بر تنظیم قرارداد ملکی و یا مشارکت در ساخت شما را با شرایط نحوه اعمال حق فسخ یا ابطال قرارداد و سایر شرایط لازم در قرارداد آشنا نماید و از تضییع حقوق قانونی شما در مواجهه با اشخاص مختلف و احتمالاً سودجو جلوگیری نماید.

بنابراین با توجه به وضعیت و شرایط نابسامان تورمی در اقتصاد کشور که منجر به ایجاد اختلافات عدیده در حوزه خرید و فروش املاک و مسکن گردیده است یک وکیل ملکی در تهران می‌تواند با توجه به بحران اقتصادی حاضر، قرارداد خرید یا فروش شما را به گونه‌ای تنظیم نماید که در آینده حقی از شما تضییع نگردد.

لذا به همین منظور مؤسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با برخورداری از بهترین وکیل ملکی در تهران و نیز وکالت در امور ملکی در مناطق ظفر- میرداماد- ولیعصر می‌تواند شما را در نیل به اهداف قضایی و حصول به بهترین نتیجه یاری و مساعدت نماید.​​​

وکیل ملکی – وکیل ثبتی

وکیلی که با تسلط کامل بر تمام مقررات و قوانین مربوط به ملک و همچنین قوانین جدیدالتصویب، با تجربه و کاردان، با داشتن دانش حقوقی و اشراف در زمینه ملکی، ثبتی بتواند حق و حقوق موکل را احیاء کند.

از مهم‌ترین دعاوی ملکی
الزام به تنظیم سند رسمی ملک با انجام تشریفات مثل الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، الزام به تأدیه ثمن، الزام به تحویل مبیع، رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق دعوای مزاحمت، خلع ید، تخلیه ید، فسخ مبایعه نامه، باطل کردن مبایعه نامه، تقسیم ملک مشاع، مطالبه خسارت وجه التزام ناشی از قراردادف معامله فضولی و …

بهترین وکیل ملکی در تهران – وکیل ملکی – بهترین وکیل در تهران

شماره‌های تماس با موسسه صلح صدرا:

۲۶۴۱۳۷۶۳ ۰۲۱ – ۲۶۴۱۳۱۱۲ ۰۲۱

۲۲۲۲۱۸۶۷ ۰۲۱ – ۲۶۴۱۳۷۶۶ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸

مقالات مرتبط:

وکیل طلاق در تهران

وکیل سرقفلی در تهران

وکالت در امور خانواده

وکالت در امورکیفری