ادرس و اطلاعات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران

آدرس و اطلاعات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران

مشخصات و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی تهران به شرح جدول ذیل می‌باشد :

 

ردیف آدرس دفتر شماره تماس
۱ دفتر خدمات اداره سجل قضایی تهران
۲ ۹۸۳۲۴۰۳۱ استان گلستان، شهرستان رامیان، خان ببین، خیابان امام

خمینی(ره)، خیابان امام رضا(ع)

۰۱۷۳۵۸۶۶۹۴۰
۳ دفتر ویژه تهران استان تهران، شهرستان تهران، خیابان انقلاب، بین

چهارراه ولیعصر و پل حافظ، بن بست سعید

۶۳۹۷۲۰۳۳
۴ ۹۲۳۰۱۰۰۱ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۱۱، کارگرجنوبی،

بین جمهوری و آذربایجان، پلاک۸۳۰

۰۲۱۶۶۹۱۴۹۲۱
۵ ۹۲۳۰۱۰۰۲ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۵، فلکه دوم

صادقیه، خیابان آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، نبش خیابان

شالی، پلاک ۹، طبقه دوم

۰۲۱۴۴۰۴۹۷۲۴ ۰۲۱۴۴۰۵۹۰۹۸
۶ ۹۲۳۰۱۰۰۳ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۵، خیابان آیت الله

کاشانی، روبروی پمپ بنزین، ساختمان گلزار، طبقه سوم

۰۲۱۴۴۰۵۱۱۳۷
۷ ۹۲۳۰۱۰۰۴ تاستان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۱۰، خیابان

آزادی، جنب متروی شادمان، تقاطع خیابان بهبودی و

آزادی، ابتدای خیابان بهبودی، پلاک ۲

۰۲۱۶۶۱۵۷۲۸۲  ۰۲۱۶۶۱۵۷۱۱۰
۸ ۹۲۳۰۱۰۰۶ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۱۴، اتوبان

محلاتی، خیابان نبرد جنوبی، بعد از تقاطع شهید بقایی،

نبش کوچه مراد زاده، پلاک ۱۹

۰۲۱۳۳۸۳۲۲۲۵
۹ ۹۳۳۰۱۰۰۷ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۵، خیابان آیت الله

کاشانی، خیابان جنت آباد جنوبی، نبش چهارم، پلاک ۵۱،

طبقه دوم، واحد ۲

۰۲۱۴۴۴۵۴۲۶۱
۱۰ ۹۲۳۰۱۰۰۸ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۱۶، یاخچی آباد،

خیابان بهمن یار، پلاک ۳۱۱، طبقه همکف

۰۲۱۵۵۳۱۵۸۷۳  ۰۲۱۵۵۳۱۵۸۶۵
۱۱ ۹۲۳۰۱۰۱۰ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۴، خیابان فرجام،

ضلع شمال غرب، تقاطع شهید باقری، پلاک۱۴۳، طبقه

دوم، واحد سمت راست

۰۲۱۷۷۸۸۲۶۴۶
۱۲ ۹۳۳۰۱۰۱۱ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۱۷، خیابان ۴۵

متری زرند، میدان بوتان، روبروی درمانگاه مشیری، پلاک

۸۱

۰۲۱۶۶۶۰۸۲۵۵ ۰۲۱۶۶۶۹۸۷۷۹
۱۳ ۹۳۳۰۱۰۱۲ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۳، میدان ونک،

بین گاندی شمالی و جهان کودک، ساختمان ونک، پلاک

۵۹، طبقه همکف، واحد۱

۰۲۱۸۸۲۰۵۹۰۲  ۰۲۱۸۸۲۰۵۹۰۱
۱۴ ۹۳۳۰۱۰۱۳ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۲، شهرک غرب،

بلوار فرحزادی، خیابان طاهرخانی، پلاک ۲۸، طبقه اول

۰۲۱۲۲۰۷۰۵۲۱
۱۵ ۹۳۳۰۱۰۱۴ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۱۱، خیابان کارگر

جنوبی، بین خیابان آذربایجان و خیابان پاستور، نبش کوچه

سعیدی، پلاک۶

۰۲۱۶۶۴۲۴۵۶۱
۱۶ ۹۳۳۰۱۰۱۵ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۲، میدان کاج،

خیابان سرو شرقی، ساختمان بانک ایران زمین، طبقه

سوم

۰۲۱۲۲۰۹۸۹۷۹
۱۷ ۹۳۳۰۱۰۱۷ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۶، میدان

فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، خیابان سمیه غربی،

پلاک ۲۱۷

۰۲۱۸۸۹۱۶۲۹۰
۱۸ ۹۳۳۰۱۰۱۸ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۴، نارمک، خیابان

فرجام شرقی، چهارراه ولیعصر، پلاک ۵۳۸، واحد ۲

۰۲۱۷۷۴۵۷۱۹۲  ۰۲۱۷۷۲۷۸۷۱۳
۱۹ ۹۳۳۰۱۰۱۹ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۶، خیابان شهید

بهشتی، نرسیده به تقاطع قایم مقام فراهانی، پلاک

۳۹۶، واحد ۱

۰۲۱۸۸۷۳۱۲۸۹  ۰۲۱۸۸۵۰۶۰۰۰
۲۰ ۹۳۳۰۱۰۲۰ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۴، تهرانپارس،

بزرگراه سردار شهید حسن باقری، بین خیابان ۲۰۰ و ۲۰۲

غربی، پلاک ۱۵۴، طبقه چهارم

۰۲۱۷۷۷۰۵۵۸۳
۲۱ ۹۳۳۰۱۰۲۱ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۴، خیابان

شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، تقاطع خیابان خواجه

عبدالله انصاری و خیابان ابوذر غفاری، پلاک ۵۰

۰۲۱۲۲۸۵۱۰۴۰  ۰۲۱۲۲۸۴۹۹۹۸
۲۲ ۹۳۳۰۱۰۲۳ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۲، شهرک غرب،

بلوار فرحزادی، بعد از پل نیایش، گلستان دوم، ساختمان

بانک تجارت، پلاک ۹۶، طبقه چهارم، واحد ۱۱

۰۲۱۲۲۱۴۳۵۴۹
۲۳ ۹۳۳۰۱۰۲۴ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۵، بلوار آیت اله

کاشانی، بلوار فردوس شرق، جنب مخابرات

۰۲۱۴۴۰۰۵۰۸۱  ۰۲۱۴۴۰۰۵۰۸۲
۲۴ ۹۳۳۰۱۰۲۵ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۱، شمیران،

چیذر، خیابان سلیمان شرقی (حکمت)، نرسیده به

کوچه فریبا، بعد از بانک ملت شعبه چیذر، ساختمان

پارس، پلاک ۱۴، طبقه اول، واحد ۵

۰۲۱۲۲۲۴۱۵۳۵
۲۵ ۹۳۳۰۱۰۲۶ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۵، شهر زیبا،

میدان الغدیر، خیابان شهرک شهدا، نبش بن بست اول

۰۲۱۴۴۳۶۲۲۸۰
۲۶ ۹۳۳۰۱۰۲۷ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۱۹، نازی آباد،

یاخچی آباد، خیابان بهمنیار، خیابان آموزگار، پلاک ۸۱

۰۲۱۵۵۵۳۱۶۳۷
۲۷ ۹۳۳۰۱۰۲۸ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۱، دماوند

ایستگاه فرودگاه مقابل خیابان غفاری نسب، پلاک ۱۵،

واحد۲

۰۲۱۷۷۵۶۷۸۸۹
۲۸ ۹۳۳۰۱۰۲۹ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۷، سهروردی

شمالی، خیابان خرمشهر، پلاک۶۸

۰۲۱۸۸۷۶۱۰۰۲
۲۹ ۹۳۳۰۱۰۳۰ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۶، میدان

فردوسی، خیابان شهید سپهبد‌‌‎ قرنی، خیابان سمیه

غربی، روبروی مجتمع شهید بهشتی، پلاک۲۲۶، طبقه

همکف

۰۲۱۸۸۹۴۹۲۷۳  ۰۲۱۸۸۹۱۴۶۴۸
۳۰ ۹۳۳۰۱۰۳۱ استان تهران، شهرستان تهران، منطقه ۶، یوسف آباد،

بین خیابان نهم و یازدهم، پلاک ۵۱، طبقه اول شرقی

۰۲۱۸۸۴۸۲۵۶۴  ۰۲۱۸۸۴۸۲۵۱۰
۳۱ ۹۳۳۰۱۰۳۲ ۴۴۱۹۰۴۴۸ تهران – اتوبان تهران / کرج – پیکان شهر –

آزادشهر- جنب مسجد خاتم الانبیاء – پلاک ۱۳۳

۰۲۱۸۸۸۴۶۶۰۴
۳۲ ۹۳۳۰۱۰۳۳ ۳۳۰۷۹۹۳۱ خیابان پیروزی – خیابان نبرد شمالی – نبش

نبی اکرم – ابتدای ائمه اطهار – طبقه فوقانی داروخانه

ابیانه – پلاک ۳۳۵

۰۹۱۲۳۰۳۷۲۹۲
۳۳ ۹۳۳۰۱۰۳۴ ۸۸۷۹۷۹۰۵ خیابان ولیعصر – مقابل پارک ساعی – نبش

کوچه تختی – پلاک ۲۳۶۲ – طبقه دوم

۰۲۱۶۶۴۱۵۲۵۳
۳۴ ۹۳۳۰۱۰۳۵ ۲۲۷۲۰۹۷۴ خیابان ولیعصر- نسیده به میدان تجریش

جنب پمپ بنزین باغ فردوس بن بست سرشار پلاک ۶

طبقه ۴

۰۲۱۸۸۱۰۶۴۱۶
۳۵ ۹۳۳۰۱۰۳۶ ۶۶۱۴۱۹۲۶ خیابان یافت آباد – بین میدان معلم و

چهارراه یافت آباد – نبش خیابان برادران شهید

سلیمانی(بهداشت) – پلاک ۸۸ – طبقه اول

۰۲۱۸۸۳۳۷۵۸۷
۳۶ ۹۳۳۰۱۰۳۹ ۴۴۱۳۶۰۳۰ بلوار المپیک – خیابان ۲۷ – پلاک ۱۸ ۰۲۱۶۶۷۵۲۳۲۶
۳۷ ۹۳۳۰۱۰۴۰ ۸۸۵۸۰۴۵۰ شهرک غرب – میدان صنعت – بلوار پاک نژاد

– چهارراه دریا – ضلع جنوب غربی چهارراه – پلاک ۱۹۰

– طبقه دوم

۰۲۱۷۷۰۹۲۸۱۳
۳۸ ۹۳۳۰۱۰۴۱ ۳۳۶۵۸۶۵۹ افسریه – انتهای بیست متری – بین ۱۵

متری سوم و چهارم – پلاک ۹۶ – طبقه اول

۰۲۱۸۸۶۲۷۴۰۳
۳۹ ۹۳۳۰۱۰۴۲ ۴۴۵۹۵۸۴۵ تهرانسر – چهارراه صدف – جنب بانک

مسکن – ساختمان نسترن – پلاک ۱۵ – طبقه دوم –

واحد

۰۲۱۸۸۸۸۹۰۳۸
۴۰ ۹۳۳۰۱۰۴۳ ۶۶۳۹۹۶۳۲ خیابان قزوین – خیابان سبحانی – بعد از

شبیری پلاک ۸۶

۰۲۱۲۲۲۷۲۲۲۳
۴۱ ۹۳۳۰۱۰۴۵ ۸۸۲۱۸۳۳۷ تهران شیراز جنوبی پایین از همت بعد از

بلوار آقا علیخانی نبش ۶۸ غربی پلاک ۱ واحد ۱

۰۲۱۶۶۴۱۸۶۶۲
۴۲ ۹۳۳۰۱۰۴۷ ۶۶۵۶۱۸۵۱ خیابان جمالزاده – بین چهارراه نصرت و بلوار

کشاورز – پلاک ۳۸۶ – واحد ۸

۰۲۱۸۸۴۲۴۲۹۳
۴۳ ۹۳۳۰۱۰۴۸ ۴۴۲۴۱۸۲۴ بلوار مرزداران – روبروی خیابان سپهر – جنب

داروخانه – پلاک ۱۵۲- طبقه همکف

۰۲۱۸۸۱۷۴۹۱۲
۴۴ ۹۳۳۰۱۰۴۹ ۶۶۲۱۸۳۳۵ یافت آباد – بلوار معلم – نرسیده به اداره

گذر نامه – نبش سه راه زندیه – ساختمان بنفشه –

پلاک ۱۰۶- طبقه اول واحد ۲

۰۲۱۶۶۹۵۸۸۷۰
۴۵ ۹۳۳۰۱۰۵۰ ۸۸۷۷۵۱۴۲ خیابان گاندی جنوبی – پایینتر از بزرگراه

همت – نبش خیابان پالیزوانی (خیابان هفتم) – پلاک

۲۳

۰۲۱۷۷۴۵۵۸۴۷
۴۶ ۹۳۳۰۱۰۵۱ ۸۶۰۳۱۶۲۱ پل سیدخندان – ابتدای خیابان سهروردی

شمالی – بعد از خیابان ابن یمین – روبروی برج بهشت

– پلاک ۶۳۶ – طبقه دوم – واحد ۵

۰۲۱۸۸۵۰۵۸۵۸
۴۷ ۹۴۳۰۱۰۵۴ ۳۳۳۴۸۶۸۶ خیابان پیروزی – نبش خیابان شهید پیچک

پلاک ۸

۰۲۱۸۸۸۹۹۴۱۴
۴۸ ۹۴۳۰۱۰۵۵ ۵۵۰۸۹۵۴ خیابان شهید رجایی – جنب پمپ بنزین –

ابتدای کوچه نورانی –

پلاک ۳

۰۲۱۸۸۱۴۱۱۱۵
۴۹ ۹۴۳۰۱۰۵۹ ۷۷۳۴۸۳۰۳ خیابان جشنواره – بعد از چهارراه

سیدالشهدا – پلاک۱۶۰ – طبقه اول

۰۲۱۸۸۳۱۶۶۲۷
۵۰ ۹۵۳۰۱۰۶۱ استان تهران – شهرستان تهران – خیابان جنت آباد

جنوبی – نرسیده به چهارراه لاله – ساختمان بانک سپه

پلاک۶۶ – طبقه۴ – واحد ۱۹

۴۴۴۷۱۰۹۶ ۴۴۴۹۵۶۶۱ ۴۴۴۳۲۲۳۵
۵۱ ۹۶۳۰۱۰۷۰ استان تهران – شهرستان شهر ری – میدان شهدای

شاملو (فرمانداری) – بلوار کمیل – جنب مجتمع

آموزشی امام حسن مجتبی – ساختمان بهار ۲ – پلاک

۳۸ – طبقه همکف

۰۲۱۵۵۹۳۰۰۵۲
۵۲ ۹۶۳۰۱۰۶۷ استان تهران – شهرستان پاکدشت – بلوار شهدای

رحیمی – میدان قدس – پلاک ۳۶۸

۰۲۱۳۶۰۴۰۴۰۶
۵۳ ۹۶۳۰۱۰۶۸ استان تهران – شهرستان پاکدشت – بلوار شهید

رحیمی – بین مدرس ۱ و ۲ – روبروی فروشگاه بیست

تک – جنب بنگاه بهمن پلاک۴۷۳

۰۲۱۳۶۰۲۴۶۳۲
۵۴ ۹۶۳۰۱۰۷۲ استان تهران – شهرستان ورامین – جوادآباد – بلوار بسیج ۰۲۱۳۶۲۱۴۳۹۶
۵۵ ۹۶۳۰۱۰۸۲ استان تهران – شهرستان شهریار – خیابان مصطفی

خمینی- نرسیده به میدان حافظ- نبش کوچه شهید

راهنما- پلاک ۵۳۶ – طبقه دوم

۰۲۱۶۵۲۷۳۰۰۵  ۰۲۱۶۵۲۷۳۰۰۶
۵۶ ۹۶۳۰۱۰۸۰ استان تهران – شهرستان ری- خیابان ذکریای رازی-

روبروی بانک گردشگری- پلاک ۱۱۷ – طبقه اول

۰۲۱۵۵۹۶۷۵۶۷ ۰۲۱۵۵۹۶۷۷۸۳
۵۷ ۹۶۳۰۱۰۸۳ استان تهران – شهرستان شهریار – فاز یک اندیشه –

خیابان شهید دنیامالی – بین خیابان چهارم و پنجم

غربی – پلاک ۵۹۰ – مجتمع کیمیا- واحد ۱۵

۰۲۱۶۵۵۰۰۱۰۵
۵۸ ۹۶۳۰۱۰۸۷ استان تهران – شهرستان قرچک – خیابان اصلی قرچک

( بلوار امام خمینی ره) – بین میدان کلانتری و خیابان

تامین اجتماعی – جنب بانک تجارت – طبقه اول – واحد ۲

۰۲۱۳۶۱۴۷۹۶۳ ۰۲۱۳۶۱۴۰۵۴۷
۵۹ ۹۶۳۰۱۰۸۹ استان تهران – شهرستان قرچک- خیابان اصلی ابتدای

شهرک طلائیه – روبروی بانک ملت – مجتمع ابریشم –

طبقه اول – واحد ۲

۰۲۱۳۶۱۱۶۸۷۵
۶۰ ۹۶۳۰۱۰۹۰ استان تهران – شهرستان ری – کهریزک – شهرک شهدا

– بلوار شهید بهشتی- نبش کوچه حافظ – پلاک ۱

۰۲۱۵۶۵۳۹۸۵۴
۶۱ ۹۶۳۰۱۰۹۲ استان تهران – شهرستان شمیرانات – لواسان – بلوار

امام خمینی(ره) – روبروی خیابان گندم – ساختمان

تاسیسات امینی – طبقه دوم

۰۲۱۲۶۵۷۰۲۵۷  ۰۲۱۲۶۵۷۰۱۹۱
۶۲ ۹۶۳۰۱۰۷۶ استان تهران – شهرستان رباط کریم- داوودیه- بعد از

خط ریل راه آهن- نبش کوچه بوستان- جنب بانک

ملی شعبه شهدا

۰۲۱۵۶۸۸۱۰۷۵
۶۳ ۹۶۳۰۱۰۹۱ استان تهران – شهرستان ری – کهریزک – باقرشهر

خیابان شهید رجایی(جاده قدیم قم) – ایستگاه

یخچال – روبروی بانک صادرات – مجتمع ارغوان –

طبقه اول – واحد ۶

۰۲۱۵۵۲۰۶۳۳۷  ۰۲۱۵۵۲۱۷۹۳۶  ۰۲۱۵۵۲۱۷۹۳۷
۶۴ ۹۶۳۰۱۰۶۶ استان تهران – شهرستان بهارستان – نسیم شهر

– ۳۰ متری بوستان – پلاک ۱۶۱

۰۲۱۵۶۲۱۸۳۵۱
۶۵ دفتر خدمات قضایی جهت تست سامانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خیابان انقلاب – بین چهارراه ولیعصر و پل حافظ –

بن بست سعید

۰۲۱۶۳۹۷۲۱۸۳
۶۶ ۹۴۳۰۱۰۵۷ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۷

خیابان شهید بهشتی – نبش خیابان

میرعماد – ساختمان گلدیس – واحد ۱۰۳

۰۲۱۸۸۱۰۹۵۰۵