• تهران، خیابان ظفر، خیابان مصدق (نفت) شمالی، کوچه دامغانی، پلاک۳۸، واحد ۲
  • ۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸ || ۰۲۱۲۲۲۲۱۸۶۷ || ۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۳
  • تهران، خیابان ظفر، خیابان مصدق (نفت) شمالی، کوچه دامغانی، پلاک۳۸، واحد ۲
  • ۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸ || ۰۲۱۲۲۲۲۱۸۶۷ || ۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۳ ||

امکان ابطال وکالت نامه

وکالت عقدی  است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید؛ وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل می گویند. وقتی مالکی در مورد فروش ملک خود به دیگری وکالت می دهد و حق عزل خود را سلب و اسقاط میکند و به وکیل اختیار می دهدکه مورد وکالت را به خود یا به دیگری و به هر مبلغی که صلاح میداند منتقل سازد، وکالت فروش نامیده می شود. در وکالت فروش، فروشنده هنگام فروش، سند را به نام خریدار نمی ‌زند‌ و خریدار هیچ‌ گونه مالکیتی نسبت به ملک ندارد اما به خریدار وکالت می ‌دهد که خودش کارهای مربوط به انتقال سند

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.