تقسیم ترکه

تقسیم ترکه که عموم اصطلاحاً آن‌ را تقسیم ارث می‌گویند، اصطلاحی است ناظر به اموال باقی مانده از متوفی.

بدین معنا که زمانیکه شخصی فوت می‌کند ممکن است اموالی از وی باقی بماند که متعلق به وراث متوفی بوده و در اصطلاح حقوقی بدان ترکه می‌گویند.

نکته اینجاست که پس ادای از دیون متوفی از ترکه وی هر آنچه باقی می‌ماند بین ورثه به طور مشاع و مشترک بوده و هنوز سهم هر یک مشخص نشده است و در این مرحله چنانچه بین وراث، جهت تقسیم ترکه توافق نباشد و یا بین وراث شخص محجوری وجود داشته باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند به طرفیت سایر ورثه دادخواستی مبنی بر تقسیم ترکه به مرجع قضایی تقدیم نماید.

لازم به ذکر است جهت تقسیم ترکه ابتدا باید انحصار وراثت صورت بگیرد و پس از ضمیمه کردن انحصار وراثت به دادخواست تقسیم ترکه، جهت تقسیم اموال باقی مانده از متوفی اقدام کرد.

موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت آقای مسعود اسلامی مهر و با بهره‌مندی از حضور بهترین وکیل ارث در تهران و در این مسیر همراه شما بوده و آماده خدمت رسانی به شما هموطنان گرامی می‌باشد.

شماره‌های تماس با موسسه صلح صدرا:

۲۶۴۱۳۷۶۳ ۰۲۱ – ۲۶۴۱۳۱۱۲ ۰۲۱

۲۲۲۲۱۸۶۷ ۰۲۱ – ۲۶۴۱۳۷۶۶ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸

مطالب مرتبط:
بهترین وکیل در تهران
وکیل در میردامادوکیل ارث و وصیتنامه در تهران
وکیل پایه یک دادگستری