• تهران، خیابان ظفر، خیابان مصدق (نفت) شمالی، کوچه دامغانی، پلاک۳۸، واحد ۲
  • ۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸ || ۰۲۱۲۲۲۲۱۸۶۷ || ۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۳
  • تهران، خیابان ظفر، خیابان مصدق (نفت) شمالی، کوچه دامغانی، پلاک۳۸، واحد ۲
  • ۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸ || ۰۲۱۲۲۲۲۱۸۶۷ || ۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۳ ||

کودک آزاری

وکیل کودک آزاری در تهران  از بهترین وکیل خانواده انتخاب می‌شود و وظیفه پیگیری پرونده‌های کودک آزاری در دادگاه به عهده دارد.

 

کودک آزاری - صلح صدرا

 

١٧ مورد از مصادیق کودک آزاری

۱- قرار دادن کودک در مکان های ترسناک؛ ۲- محروم کردن کودکان از بازی و تفریح؛ ۳- تنها گذاشتن کودک در منزل؛ ۴- اخراج از منزل و طرد کودک؛ ۵- اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک؛ ۶- عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک؛ ۷- مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک؛ ۸- طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه؛ ۹- سرزنش و ملامت کودک در حضور دیگران؛ ۱۰- بی توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک؛ ۱۱- بهره کشی و توقعات نا معقول از کودک؛ ۱۲- استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان؛ ۱۳- محروم نمودن کودک از محبت و آغوش گرم؛ ۱۴- استفاده نادرست از داروهای خواب آور برای کودک؛ ۱۵- مشاجرات خانوادگی در حضور کودک؛ ۱۶- استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک؛ ۱۷- کتک زدن و تنبیه جسمی کودک.

ارتباط با موسسه حقوقی صلح صدرا

شماره تماس : ۰۲۱۲۲۲۲۱۸۶۷ – ۰۲۱۲۶۴۱۳۱۱۲ – ۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۶ – ۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸

ایمیل: MEM.Lawyers@yahoo.com

فکس: ۰۲۱۲۶۴۱۳۶۰۳

اینستاگرام : solhesadra

تلگرام : solhesadra

آدرس: تهران، خیابان ظفر، خیابان نفت شمالی، کوچه دامغانی، پلاک ۳۸

 

تماس جهت مشاوره