Close
وکالت در امور خانواده

وکالت در امور خانواده

وکالت در امور خانواده به دلیل اهمیت بسیار زیاد نهاد خانواده و مسائل حقوقی مرتبط با آن؛ می‌توانید از راهکارهای وکیل پایه یک دادگستری خانم و وکیل پایه یک دادگستری آقا در مؤسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا بهرمند شوید.

انجام وکالت در امور خانواده توسط موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا

مطابق قانون اساسی ایران: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیلات خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق باشد.

همچنین اصل ۲۰ قانون اساسی بیان می دارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون یکسان هستند و از همه حقوق انسانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین برخوردارند.

حمایت قانونگذار از زنان: ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی، حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

این مسأله بسیار حائز اهمیت است که با توجه به گستردگی وسیع مسائل خانوادگی و اوضاع و احوال حاکم بر اختلافات خانوادگی و گستردگی قوانین و شیوه های طرح دعاوی خانوادگی، به مصلحت می باشد تا در صورت نیاز به طرح دعاوی در دادگاه و پیگیری امور مربوطه متقاضی طرح دعوا با وکیل پایه یک دادگستری متخصص و کاردان آقا، یا وکیل با تجربه خانم مشاوره نماید.

به عنوان نمونه

روش های وصول و تأمین مهریه: باید بدانید که برای وصول مهریه هم از طریق دادگاه و از طریق اجرای ثبت یا همان اداره ثبت اسناد و املاک اقدام کرد.

از طرفی زن می‌تواند از طریق تقاضای تأمین خواسته، تقاضای توقیف اموال شوهر را بنماید، تا زمانی که حکم مهریه را اخذ می کند به راحتی بتواند از اموال توقیف شده، مهریه را وصول نماید.

دقت کنید که اگر مرد برای فرار از پرداخت مهریه اموال خود را انتقال دهد چنانچه این انتقال بعد از درخواست مهریه باشد فرار از دین محسوب شده و قابل ابطال است.

بدانید در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح کند و یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این مسائل را از زن مخفی نماید و پس از عقد آشکار شود، زن می تواند به عنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخ نکاح را بنماید و همچنین هرگاه زوجه در موقع نکاح خود را دوشیزه قلمداد کند و خلاف آن ثابت شود مرد حق فسخ نکاح را دارد.

بهتر است که بدانید آن تعداد از دعاوی خانوادگی که ذاتاً ماهیت حقوقی دارند، یعنی منظور از طرح دعوی مطالبه حقی باشد دعاوی حقوقی خانوادگی نامیده می‌شوند مانند وصول مهریه، استرداد جهیزیه، درخواست حضانت طفل، صدور گواهی عدم امکان سازش.

جهت مطالعه بیشتر و آشنایی با برخی دعاوی خانوادگی به صفحه دعاوی خانوادگی مراجعه کنید.

وکالت در امور خانواده – انجام کلیه پرونده‌های مربوط به امور خانواده از جمله: طلاق، مطالبه مهریه، نفقه، مطالبه اجرت المثل، تمکین، حضانت فرزند، ملاقات و طلاق توافقی، استرداد جهیزیه گواهی عدم امکان سازش مسائل حقوقی نامزدی و هدایای آن

بهترین وکیل در تهران  –  وکیل دادگستری در میرداماد  –  وکیل در ظفر