وکالت در امور کیفری 

اصطلاحاً هر عملی یا ترک عملی که قانوناً برای آن مجازاتی تعیین شده است جرم نامیده می‌شود.

بسیاری از شکایت‌ها و دعاوی کیفری حتی با پس گرفتن شکایت و رضایت باز هم به لحاظ جنبه عمومی آن به پایان نمی‌رسد و ادامه دارد.

با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، وکلای کیفری ما می‌توانند با تذکرات هوشمندانه و به جا شخص شاکی یا متهم را با حقوق قانونی خود آشنا کنند.

دادگاه کیفری

اکثر افراد جامعه در مورد جرائم و مجازات‌ها اطلاعات زیادی ندارند و نمی‌دانند در صورت وقوع جرم به کدام مرجع قضایی باید مراجعه کنند.

جرائم با توجه به اهمیت آن‌ها و میزان مجازات و نوع جرم در مراجع مختلفی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در خصوص جرائم ما با دو مرجع روبه رو هستیم، دادسرا و دادگاه.

در امور کیفری به جز موارد استثنایی مثل جرائم اطفال و نوجوانان جرائم منافی عفت که مستقیما به دادگاه رسیدگی می‌شود.

اگر مشخص شود که جرم واقع شده یا با صدور کیفر خواست توسط دادستان از طریق شعبه بازپرسی به دادگاه ارجاع می‌گردد.

محاکم کیفری به‌ موجب قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه‌های کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند.

این مراجع مذکور همگی جزء مرجع نخستین یا بدوی هستند که مرجع تجدیدنظر از اراء صادره از دادگاه‌های نخستین یا بدوی، دادگاه تجدیدنظر مستقر در مرکز هر استان می‌باشد.

در دادگاه‌های کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه است مگر در جرائم تعزیری درجه هشت و جرائم مستلزم پرداخت دیه در صورتی که میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد که رأی دادگاه در این موارد قطعی می‌باشد و قابل تجدیدنظر نیست.

انجام وکالت در امور کیفری توسط موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا

مطابق قانون جدید: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، صلح میان طرفین، صدور رأی و روش‌های اعتراض به آرای دادگاه می‌باشد.

دادرسی کیفری مستند به قانون است و حقوق طرفین دعوی را تضمین می‌کند. مراجع قضایی هم باید با استقلال و بی‌طرفی کامل و در کوتاه‌ترین مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم اتخاذ نمایند.

در حقوق جزا اصل بر برائت است و هرگونه اقدامات سالب آزادی ورود به حریم خصوصی اشخاص که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند مجاز نیست.

مطابق تعریف قانون جدید کیفری: بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده؛ حال اگر تعقیب مرتکب را بخواهد به آن شاکی بگویند و همچنین اگر جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی همچنین شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی معنوی و منافع ممکن الحصول را مطالبه کند.

وکلای این مؤسسه با احاطه کامل به قوانین جدید کیفری می‌توانند مسائل آشکار و پنهان قوانین را شناسایی نموده و نسبت به احقاق حق از دست رفته موکل اقدامات لازم را انجام دهند.

انجام وکالت در امور کیفری مانند قتل عمد و غیر عمد، آدم ربایی، تجاوز به عنف، ایراد ضرب و جرح، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، تصرف عدوانی، ارتشاء، اختلاس، سرقت، کلاهبرداری، جعل اسناد، فروش مال غیر، صدور چک بلا محل، قاچاق کالا و ارز، قاچاق عتیقه جات، موادمخدر، مشروبات الکلی و …

بهترین وکیل در تهرانوکیل دادگستری در میردامادوکیل در ظفر